gardenroute

    logo app store    

    googlePlayBadgeBig

Translate -Website

WK Landmeters / WK Land Surveyors

WK Landmeters Copy

WK Landmeters / WK Land Surveyors 

Ons doen bakenherplasings, onderverdelings, konsolidasies, deeltitel planne, serwituut kaarte, kontoerplanne en ingenieursopmetings.

Beacon relocations, subdivisions, consolidations, sectional title plans, servitude diagrams, contour plans and engineering surveys.

 

Land surveyor in stilbaai, Mosselbaai, George, Beacon relocations, subdivisions, consolidations, sectional title plans, servitude diagrams, contour plans.

 

Hennie Barnard BSc Geomatics (UCT) Pr.L(SA), Pr.M SAGI 1114

Tel: 044 690 3162

Cell: 084 616 9980

Fax: 086 672 2228