gardenroute

    logo app store    

    googlePlayBadgeBig

Translate -Website

Abri de Jager Rietdakke

Abri de Jager 

 

Abri de Jager Grasdakke (Thatching, Lapas, New and Repair, Restorations, Grasdakke, Nuwe en Herstel van Lekplekke op Graskonstruksies, Aanbouings en Dekking van Rietdakhuise) Die Bou en Dek van Grasdakhuise ook die herstel van Lekplekke op Rietdakke of Lapas. Boukontrakteurs of Bouers van kwaliteit huise. Restoration or building of Thatchroof houses and Lapas . Builders for any building work.)

 

Abri de Jager

Cell: 082 413 8099

E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.