gardenroute

    logo app store    

    googlePlayBadgeBig

Translate -Website

Maré Squared Accounting Solutions

Maré Squared Logo New

Maré Squared Accounting Solutions


Looking for an Accounting firm in Still Bay, Jongensfontein or throughout South Africa? Maré Squared Accounting is here to provide a professional service!


Maré Accounting can assist with your monthly bookkeeping, taxes, financial statements as well as payroll tasks (Business and Personal). She provides a professional real time, cloud based accounting service.


Accountant and Tax Practitioner in Still Bay


Denise Maré has a B.Com Honours degree as well as more than 10 years of experience in Accounting and Auditing. Denise is a Chartered Accountant and Tax Practitioner and very passionate about her services and always willing to help.


She’s registered with SARS (Tax Practitioner) and SAICA (Chartered Accountant), so if you’re looking for the best, you’ve found her.


At this moment she is situated in Jongensfontein, but she provides a online accounting services throughout the country.


Services of Maré Squared Accounting Solutions


Bookkeeping in Stilbaai, Jongensfontein, Riversdale, Albertinia and throughout South Africa.


Do you need help with your month to month bookkeeping? Whether it’s for you personally or for your business, Maré Accounting can help you! Amongst other things, they can set up a cloud accounting system to keep your data up to date.


Account Manager and Management services


Need someone to manage your accounts? Go to Maré Accounting Solutions. They supply you with monthly management accounts as well as arrange management meetings to discuss the progress of your business. Assist with your budget and cash flow planning.


Payroll Services in Jongensfontein


Payroll can be a pain! So hand yours over to Denise and she will process your monthly payrolls, issue pay slips and month-end reports. Not to mention she will handle all your SARS related matters and file your PAYE, UIF and SDL for you.


Maré Accounting Tax Services


Tax returns – not understand or liked by everyone but must be done! Contact Maré Squared Accounting to do yours. They do company and dividend taxes as well as provisional tax returns. Your VAT returns and personal income taxes are safe in the hands of Maré Accounting.

 

Maré Squared Accounting Solutions can help you


They can assist you with cost cutting, Last Will and Testament setups, drafting contracts as well as provide business advice.


Online Services


You don’t have to reside in the Garden Route to make use of Maré Squared Accounting Solutions’ services.


New Company Setups


Their online platform will assist you with new company registrations, SARS, PAYE, VAT, UIF, SDL as well as Compensation Funds.


At Maré Accounting you will receive quality service, personal consultations and everlasting attention.


Cell: 082 447 1230 (Western Cape Office)

Cell: 082 466 2215 (Gauteng Office)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

Maré Squared Accounting Solutions

 

Op soek na 'n Rekeningkundige Firma in Stilbaai, Jongensfontein of enige area in die land? Maré Squared Accounting is hier om te help!

 

Maré Rekeningkundige kan jou help met jou maandelikse boekhouding, belasting, finansiële state sowel as betaalstaattake (Besigheid / Kommersieel en Persoonlik).

 

Rekenmeester, Geoktrooieerde rekenmeester
en Belastingpraktisyn in Stilbaai

 

Denise Maré het 'n B.Com honneursgraad, asook meer as tien jaar ervaring in rekeningkunde en ouditkunde. Denise is baie passievol oor haar dienste en is altyd bereid om te help.

 

Sy is geregistreer by SARS (belastingpraktisyn) en SAICA (geoktrooieerde rekenmeester), dus as jy die beste soek, het jy haar gevind.

 

Woonagtig in Jongensfontein, maar lewer aanlyn-rekeningkundige dienste vir kliënte regdeur Suid-Afrika.

 

Dienste van Maré Squared Rekeningkundige Oplossings

 

Boekhouding in Stilbaai

 

Het jy hulp nodig met jou maandelikse boekhouding? Of dit nou vir jou persoonlik of vir jou besigheid is, Maré Rekeningkunde kan jou help! Hulle kan onder meer 'n “cloudbase” stelsel instel om jou data op datum te hou.

 

Rekeningbestuurder naby my

 

Het jy iemand nodig om jou rekeninge te bestuur? Gaan na Maré Rekeningkundige Oplossings. Hulle voorsien jou maandelikse bestuursrekeninge, asook reëlings vir bestuursvergaderings om die vordering van jou besigheid te bespreek.

 

Betaalstaat Dienste in Jongensfontein

 

‘n Betaalstaat kan 'n pyn wees! Oorhandig dus die uwe aan Denise, en sy sal jou maandelikse betaalstate verwerk, betaalstrokies en maandverslae uitreik. Bowendien, sal sy al jou SARS-aangeleenthede hanteer en jou LBS, UIF en SDL vir jou indien.

 

Maré Belastingdienste

 

Niemand hou daarvan om belasting te doen nie so kontak Maré Squared Accounting om dit vir jou te doen. Sy behartig maatskappy- en dividendbelasting sowel as voorlopige belastingopgawes. Jou BTW-opgawes en persoonlike inkomstebelasting is veilig in die hande van Maré Rekeningkundige.

 

Maré Squared Accounting Solutions kan jou help

 

Hulle kan jou help met die besparing van kostes, opstel van ‘n testament, opstel van kontrakte asook besigheidsadvies.

 

Aanlyn dienste

 

Jy hoef nie in die Tuinroete te woon om van Maré Squared Accounting Solutions se dienste gebruik te maak nie.

 

Nuwe Maatskappy- of Besigheidsopstellings en Registrasies

 

Hul aanlynplatform sal jou help met nuwe maatskappyregistrasies, SARS, LBS, BTW, UIF, SDL sowel as Vergoedingsfondse.

 

By Maré Rekeningkundige sal jy diens van gehalte, persoonlike konsultasies en hoogs professionele diens ontvang.

 

Cell: 082 447 1230 (Western Cape Office)

Cell: 082 466 2215 (Gauteng Office)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.