gardenroute

    logo app store    

    googlePlayBadgeBig

Translate -Website

Whistler Building & Electrical Contractors

Whistler logo 

 

Whistler Building & Electrical  Contractors (Electrician, NHBRC, Builders and Plumbing, Painting, Electrical Wiring , Bouers, Elektrisieën vir Huisbedrading en  Loodgieters ons doen  Verfwerk  en Teëlwerk)

Your one stop shop. We handle  the A to Z in the building of your new house or that restoration work you need done.

Die een stop oplossing in die bou van nuwe huise sowel as enige aanbouings of dienste benodig.

 

Matt Woolley

Cell: 076 077 6346

E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.