gardenroute

    logo app store    

    googlePlayBadgeBig

Translate -Website

Stilbaai App

Stilbaai App (Gratis Toep) tot Garden Route and Klein Karoo App (Toep)

Gebore in Stilbaai en bekend as die 'Stilbaai App' of 'Stilbaai Toep', het die gewildheid van hierdie gratis Toep vinnig toegeneem. Eden Toerisme en die ontwikkelaar het hande geneem en die Toep was heringedien en die GR&KK Toep het die lig gesien. Soveel so dat dit reeds die afgelope sowat 18 maande bekendstaan as die Garden Route & Klein Karoo Toep. Die omvang van die oorspronklike Stilbaai App was die Hessequa Munisipale gebied. Die GR&KK App sluit egter benewens Hessequa, ook die Kannalandgebied, Oudtshoorngebied en Mosselbaaigebied in. So ook die Georgegebied, Groter Knysnagebied asook die Plettenbergbaaigebied.

Ten spyte van sy nederige begin, het die Stilbaai App (Toep) gegroei tot die Amptelike Toep vir die Tuinroete en die Klein Karoo. Dit bevat inligting oor verblyf, eetplekke, besighede, dinge om te sien en te doen, inligting oor die verskillende omgewings, asook feeste en geleenthede.

Gratis in jou hand op jou slimfoon.

Laai net die GR&KK Toep af en gebruik dit. Dit kos jou niks, maar ontsluit die omgewing gebied vir gebied sodat jy die maksimum uit jou vakansie kan haal. Beplan vinnig uit die holte van jou hand wat jy met elke dag wil doen, wat jy wil sien, waar jy wil eet en waar jy wil bly. Doen sommer jou 'real time' akkommodasie bespreking net daar op die Toep.

Binne die 18 maande vandat die Stilbaai App uitgebrei het na die GR&KK Toep, was daar reeds meer as 143 000 gebruike. Daar is meer 1 400 items op die platform en reeds meer as 5 500 gebruikers uit 88 lande aktief op die Toep. Dus word Stilbaai en die hele Hessequagebied sowel as die hele Tuinroete 24/7/365 regdeur die wêreld ontsluit vir toerisme. En dit groei elke dag nog 'n bietjie meer...

Baie Belangrik! Onthou die GR&KK Toep is HEELTEMAL GRATIS en 24/7/365 beskikbaar.

Stilbaai App Garden Route and Klein Karoo

Stilbaai App to Garden Route and Klein Karoo App (Free Download)

 

Born in Still Bay and known as the Stilbaai App, or Still Bay App, the popularity of this App increased rapidly. Officialy the Eden Regional Tourism and the developer took hands and the Garden Route and Klein Karoo App was born and resubmitted. Since about 18 months ago it is known as the Garden Route & Klein Karoo App. The scope of the original Stilbaai App was the Hessequa Municipal Area. The GR&KK App includes, besides Hessequa, also the Kannaland, Oudtshoorn and Mossel Bay as well as George, Greater Knysna and Plettenberg Bay regions.

 

Stilbaai Mobile Application Free Download

 

Despite its humble beginnings, the Stilbaai App has developed into the Official App for the Garden Route and Klein Karoo. It covers information on accommodation, places to eat, businesses, things to do and see, as well as information on the different regions including festivals and events.

Free information at hand on your smart phone.

Simply download the GR&KK App and start using it. It costs you nothing, but unlocks the area region by region, enabling you to make the most of your hard earned holiday. You literally hold the plan for every day in the palm of your hand, what you want to do, to see, to eat and where you want to stay. You can even book your real time accommodation right there on the App.

Within the 18 months since it became the GR&KK App, there have already been more than 143 000 uses or page views. There are more than 1 400 listings on the platform with already more than 5 500 users from 88 countries active on the App. Thus, Still Bay and the whole of Hessequa, as well as all the way along the Garden Route get exposed to tourists globally 24/7/365. And it is expanding day after day...

NB! Remember, the GR&KK App is COMPLETELY FREE and available 24/7/365.

Stilbaai App


googlePlayBadgeBig           logo app store